Chmura tagów
Usługa dorocznej konserwacji
Usługa dorocznej konserwacji
 
Zależy Ci na tym, aby Twój wyrób był jak najdłużej w dobrej kondycji?

Do każdego produktu Saileath dołączona jest instrukcja pielęgnacji, w której wyjaśniam jak na co dzień powinno się dbać o wyroby ze skóry.  

Jednak warto też przeprowadzić min. raz w roku "wiosenne porządki", podczas których oczyścisz skórę z kurzu i brudu, dasz do osuszenia i nałożysz odpowiednie woski/balsamy.

Jest to też moment na to, aby przyjrzeć się czy nie ma przetarć? Czy nie powinno się wymienić, którego elementu?

Jeśli nie jesteś do końca pewny/a swoich umiejętności, nie chcesz inwestować w odpowiednie środki i narzędzia, albo zwyczajnie nie masz czasu czy ochoty, możesz zlecić mi przeprowadzenie konserwacji.

 

Doroczna konserwacja

Na czym polega taka usługa? Kiedy już otrzymam od Ciebie przedmiot, przystąpię do jego konserwacji. 

Oczyszczenie

Na początku, przy pomocy miękkiej, wilgotnej szmatki oczyszczę Twój przedmiot z kurzu i brudu. Jeśli przedmiot będzie mocniej zabrudzony, dodatkowo użyję specjalnego mydła do skór. Kiedy już przedmiot będzie oczyszczony, pozostawię go, by dokładnie się osuszył. 

Natłuszczenie

Następnie nałożę na niego odpowiednie kondycjonery, które zabezpieczą go przed negatywnym działaniem wilgoci i brudu. 

Drobna naprawa

Jeśli szwy w Twoim przedmiocie się delikatnie przetrą, albo zgubisz zatrzask, to w trakcie konserwacji wymienię Ci te elementy. 

 

Dwie doroczne konserwacje

Po zakupie produktu Saileath, otrzymasz ode mnie kod na bezpłatne konserwację. Z kodu będziesz mógł/mogła skorzystać w dowolnym momencie w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 

Jeśli zdecydujesz się na to, abym przeprowadziła usługę dorocznej konserwacji, postępuj zgodnie z poniższymi wytycznymi:

1. Napisz do mnie na kontakt@saileath.com w mailu podaj kod, który jest wpisany na karcie z instrukcją pielęgnacji, dołączoną do przesyłki. Jeśli nie masz już tej kartki podaj dane osoby, która zamawiała wyrób Saileath. 

2. Skontaktuję się z Tobą w ciągu 14 dni w celu ustalenia warunki usługi. Po uzgodnieniu, dostarczysz mi we własnym zakresie produkt, który mam poddać usłudze konserwacji. 

3. W ciągu maksymalnie 30 dni od otrzymania produktu, wykonam konserwację i odeślę go Tobie. Koszt przesyłki pokryję we własnym zakresie. 

4. Wraz z produktem otrzymasz kod na kolejną konserwację, którą będziesz mógł/mogła mi zlecić w dowolnej chwili w ciągu kolejnych 12 miesięcy. 

Przed skorzystaniem z usługi zapoznaj się z jej regulaminem. W razie pytań proszę o kontakt mailowy: kontakt@saileath.com
Regulamin Usługi Konserwacji Produktu

§ 1

Definicje i zastrzeżenia

1. Użyte w regulaminie sformułowania oznaczają:

a) „Usługa Konserwacji” – Usługa Konserwacji Produktu, opisana w niniejszym regulaminie,

b) „Kupujący” – klient, który zakupił Usługę Konserwacji,

c) „Drobne naprawy” – naprawy, których czas nie przekracza 0,5 roboczogodziny, w tym w szczególności naprawy przetarć szwów, wymiana szwów, wymiana uszkodzonych elementów metalowych.

d) „Produkt” – dowolny produkt z aktualnej lub dotychczasowej oferty Sklepu.

2. Usługa Konserwacji nie obejmuje produktów wytworzonych przez osoby trzecie, niezakupionych w Sklepie.

3. Usługa Konserwacji obejmuje produkty wytworzone przez osoby trzecie wyłącznie w sytuacji, gdy po wcześniejszym kontakcie za pośrednictwem e-mail Sklep wyrazi zgodę na wykonanie Usługi Konserwacji w odniesieniu do indywidualnie określonego produktu niepochodzącego z aktualnej lub dotychczasowej oferty Sklepu. Przepisy niniejszego regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 2

Przedmiot usługi

Usługa Konserwacji polega na kompleksowej konserwacji dowolnego zakupionego produktu, obejmującej jego oczyszczenie, odświeżenie, zabezpieczenie oraz Drobne naprawy.

§ 3

Warunki

 1. Warunkiem skorzystania z Usługi Konserwacji jest skontaktowanie się ze Sklepem poprzez adres e-mail: kontakt@saileath.com oraz przesłanie na adres Sklepu dowolnego Produktu, na koszt Kupującego, w terminie 14 dni od otrzymania informacji zwrotnej z prośbą o przesyłkę Produktu w celu realizacji Usługi Konserwacji.
 2. W razie niedotrzymania terminu określonego w § 3 ust. 1 przyjmuje się, że Kupujący odstąpił od Usługi Konserwacji, wobec czego Sklep nie przystąpi do realizacji Usługi Konserwacji i zwróci uiszczoną kwotę. Jeżeli Kupujący, mimo niedotrzymania terminu określonego w ust. 1 przesłał Produkt, Sklep wezwie Kupującego do zapłaty kosztów przesłania Produktu z powrotem do Kupującego, zaś po ich uiszczeniu, odeśle Produkt na koszt i ryzyko Kupującego, w terminie 30 dni od otrzymania środków.
 3. Sklep, w terminie 30 dni, od dnia doręczenia produktu, dokonuje jego kompleksowej konserwacji, a następnie odsyła odnowiony produkt Kupującemu na swój koszt.

§ 4

Naprawy

 1. W przypadku, gdyby nakład pracy i materiałów koniecznych do dokonania naprawy produktu przekraczał zakres zdefiniowany w § 1 ust. 1 lit. b, Sklep skontaktuje się z Kupującym w celu zaoferowania mu indywidualnej wyceny naprawy, bądź realizacji naprawy gwarancyjnej.
 2. W razie braku akceptacji indywidualnej wyceny przez Kupującego bądź odmowy realizacji naprawy gwarancyjnej, usługa zostanie zrealizowana z pominięciem napraw przekraczających zakres zdefiniowany w § 1 ust. 1 lit. b.
 3. Decyzja czy dane uszkodzenie kwalifikuje się do zakresu zdefiniowanego w § 1 ust. 1 lit. b. należy do Sklepu. Decyzja jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

§ 5

Bezpłatna usługa dwukrotnej Konserwacji Produktu

 1. Każdemu Kupującemu, który dokonał zakupu dowolnego produktu w Sklepie i nie odstąpił od umowy, przysługuje uprawnienie do nieodpłatnego dwukrotnego skorzystania z usługi na zasadach określonych w § 1-3 z uwzględnieniem uregulowań poniższych.
 2. Kupując dowolny produkt w Sklepie, Kupujący otrzymuje w formie fizycznej kod rabatowy, ważny 12 miesięcy od dnia wysyłki zamówienia przez Sklep, który po wykorzystaniu w Sklepie powoduje obniżenie ceny Usługi Konserwacji do kwoty 0 zł.
 3. W razie nieskorzystania z kodu rabatowego określonego w § 5 ust. 2 w terminie, uprawnienie określone w pkt 1 wygasa.
 4. Po wykonaniu usługi zakupionej z użyciem kodu rabatowego określonego w § 5 ust. 2, wraz z odświeżonym produktem, Kupujący otrzymuje w formie fizycznej nowy kod rabatowy, ważny 12 miesięcy od wysyłki zamówienia przez Sklep, który po wykorzystaniu w Sklepie powoduje obniżenie ceny Usługi Konserwacji do kwoty 0 zł.
 5. W razie nieskorzystania z kodu rabatowego określonego w § 5 ust. 4. w terminie, uprawnienie określone w pkt 1 wygasa.

§ 6

Postanowienia końcowe

 1. Terminy, o których mowa w § 4 ust. 2 i 4 liczone są według zasad określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Konserwacja nie wpływa na uprawnienia Kupującego wynikające z rękojmi lub gwarancji.
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za zakup Usługi i wysyłkę produktu niezakupionego w Sklepie. W tej sytuacji Sklep nie przystąpi do realizacji Usługi i odeśle produkt niezakupiony w sklepie na koszt i ryzyko Kupującego oraz zwróci uiszczoną kwotę, pomniejszoną o koszt odesłania przekazanego produktu w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania.
 4. § 6 ust. 3 nie znajduje zastosowania w sytuacji określonej w § 1 ust. 3.
 5. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za utratę przez Kupującego uprawnień z tytułu rękojmi lub gwarancji wobec osób trzecich, w sytuacji realizacji Usługi Konserwacji, na wyraźne życzenie Kupującego, w odniesieniu do produktu spoza aktualnej lub dotychczasowej oferty Sklepu.
 6. Do kwestii nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują postanowienia regulaminu Sklepu, dostępnego pod adresem https://www.saileath.com/strona/regulamin
Masz pytania? Zapraszam do kontaktu:

+48 507 278 261 | kontakt@saileath.com 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.