Regulamin Warsztatów

 

Regulamin Warsztatu Otwierania Zmysłów oraz warsztatów kaletniczych z cyklu "Mój pierwszy uszyty..."

Niniejszy regulamin ("Regulamin Warsztatów") określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży biletów oraz zasady uczestnictwa w wydarzeniach marki SLTH Karolina Nowaczewska, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. ks. bpa A. Naruszewicza 9/U1, 71-556 w Szczecinie. 

Biorąc udział w Wydarzeniach organizowanych w Pracowni Saileath, akceptujesz zasady zawarte w poniższym Regulaminie.

 

DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

 • "Organizator" - administratorem warsztatów jest Karolina Nowaczewska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SLTH Karolina Nowaczewska
 • "Uczestnik" - osoba biorąca udział w wydarzeniach organizowanych w pracowni Saileath, która mieści się przy ul. ks. bpa A. Naruszewicza 9/U1, 71-556 w Szczecinie. Uczestnikiem warsztatów może zostać osoba, która poprzez dokonanie zgłoszenie na warsztaty, niniejszym zaakceptuje warunki Regulaminu.
 • "Warsztaty" -  Warsztaty obejmują wszystkie organizowane spotkania i warsztaty w pracowni.
 • "Pracownia Saileath" - miejsce, w którym odbywają się warsztaty i inne wydarzenia biletowane. 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Uczestnicy zobowiązani się do przestrzegania zasad BHP oraz bezpośrednich zaleceń osób prowadzących warsztaty. Dodatkowo zobowiązani są do zachowania czystości w miejscu prowadzenia warsztatów.

2. Uczestnicy, którzy nie będą przestrzegać zasad BHP, stosować się do bezpośrednich zaleceń osób prowadzących warsztaty i tym będą narażać swoje zdrowie na uszczerbek lub stwarzać zagrożenie uszkodzenia mienia Pracowni, to będę zmuszona Was poprosić o opuszczenie Pracowni. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe na skutek nieprzestrzegania regulaminu i zaleceń osób prowadzących warsztaty.

ZGŁOSZENIE NA WARSZTATY

 1. Zgłoszenia można dokonać poprzez rezerwację miejsca na stronie www.saileath.com/warsztaty-saileath  

 2. Gwarancją rezerwacji miejsca jest dokonanie stosownej opłaty, 

 3. Rezerwacja miejsca dotyczy wybranego przez Uczestnika warsztatu. 

PŁATNOŚĆ ZA WARSZTATY

Płatności można dokonać poprzez:

 • szybkie płatności Przelewy24 - BLIK lub przelew online
 • płatności Shoper 
 • przelew tradycyjny na konto bankowe (mBank):

SLTH Karolina Nowaczewska

96 1140 2004 0000 3102 8032 4027

Tytułem: nazwa warsztatu, imię i nazwisko uczestnika, termin warsztatów

REZYGNACJA UCZESTNIKA

1. Najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem warsztatów należy poinformować Organizatora o rezygnacji Uczestnika, mailowo: kontakt@saileath.com

2. Przy rezygnacji z warsztatów w terminie do dwóch tygodni przed wyznaczonym dniem warsztatów Organizator zwraca 100% dokonanej wpłaty. W przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż tydzień przed planowanym terminem warsztatów Organizator nie zwraca dokonanej wpłaty.

ODWOŁANIE WARSZTATÓW

1. W wyjątkowych sytuacjach, m.in., jak poniżej:

 • niska frekwencja (ilość chętnych uczestników poniżej określonej grupy minimalnej);
 • rezygnacja organizatora lub współorganizatora;
 • zdarzenia losowe, uniemożliwiające przeprowadzenie warsztatów w określonym wcześniej miejscu i czasie;

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania warsztatów.

3. Uczestnicy do 14 dni od odwołania warsztatów otrzymają całą kwotę wpłaconą wcześniej, przelewem na konto bankowe z którego dokonano wpłaty.

UDOSTĘPNIANIE WIZERUNKU

1. W trakcie trwania warsztatów mogą zostać wykonane zdjęcia, dokumentujące efekty prac Uczestników, które następnie zostaną opublikowane na stronie internetowej Pracowni i/lub na Facebooku oraz Intagramie. Na niektórych ujęciach mogą pojawić się również Uczestnicy warsztatów.

2. Jeżeli Uczestnik nie wyraża zgody na udostępnianie wizerunku, ma obowiązek poinformowania o tym Organizatora przed rozpoczęciem warsztatów.

REKLAMACJE

1. Uczestnik może złożyć reklamację z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora.

2. Reklamację należy złożyć w formie pisemnej na adres siedziby Organizatora lub mailowo na adres: kontakt@saileath.com

3. Reklamacja powinna zawierać: dane teleadresowe Uczestnika, nazwę Wydarzenia, którego reklamacja dotyczy, określenie przedmiotu reklamacji, przedstawienie okoliczności uzasadniających reklamację oraz podpis reklamującego – w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.

4. Reklamacja może być złożona w terminie miesiąca od ostatniego dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji. Reklamację złożoną po upływie tego terminu pozostawia się bez rozpoznania, o czym Organizator niezwłocznie zawiadamia Uczestnika.

5. Organizator niezwłocznie potwierdza przyjęcie reklamacji drogą elektroniczną, przesyłając potwierdzenie mailowe do zgłaszającego. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od dnia jej przyjęcia. O sposobie załatwienia reklamacji Organizator zawiadamia Zgłaszającego drogą elektroniczną, przesyłając informację zwrotną wraz z uzasadnieniem.

6. Złożenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za warsztaty.

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu:

+48 507 278 261 | kontakt@saileath.com 

Dołącz do przyjaciół Saileath!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.