Regulamin programu Lojalnościowego Przyjaciele Saileath online

Regulamin Programu lojalnościowego Przyjaciele Saileath w sklepie online Saileath.

Niniejszy regulamin ("Regulamin") określa warunki uczestnictwa w Programie lojalnościowym sklepu online marki SLTH Karolina Nowaczewska, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. ks. bpa A. Naruszewicza 9/U1, 71-556 w Szczecinie. 

DEFINICJE

W niniejszym Regulaminie następujące terminy pisane z wielkiej litery mają znaczenie przypisane im poniżej:

 • "Administrator" - administratorem danych osobowych w rozumieniu RODO jest Organizator tj. Karolina Nowaczewska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SLTH Karolina Nowaczewska
 • "Klient" - osoba dokonująca zakupu towarów marki Saileath w sklepie online https://www.saileath.com/ 
 • "Program lojalnościowy Przyjaciele Saileath online" - oznacza Program lojalnościowy Przyjaciele Saileath online, dostępny dla każdego Klienta po zarejestrowaniu konta w sklepie i dokonaniu zakupów jako klient zalogowany.
 • "Sklep online" - objęty Programem lojalnościowym sklep online Organizatora, dostępny pod adresem www: https://www.saileath.com/ 

Z Programu lojalnościowego Przyjaciele Saileath online wyłączone są sklepy partnerskie (posiadające towar Saileath), w których Uczestnik nie ma możliwości skorzystania z rabatu, oraz platformy sprzedażowe (Etsy, GLOWO, WOLT, Allegro, Empik, Amazon i inne, a także stacjonarne sklepy firmowe Saileath - Pracownia Saileath w Szczecinie).

 • "Towary" - towary, które Klient nabywa w sklepie online Saileath. Towary mogą zostać zakupione z zastosowaniem Rabatu, jeśli takowy będzie przypisany do konta Klienta.
 • "Uczestnik" - osoba fizyczna, która posiada zarejestrowane konto w sklepie www Saileath: www.saileath.com i dokonuje w nim zakupów jako Klient zalogowany.
 • "Rabat" - uprawnienie Uczestnika Programu lojalnościowego Przyjaciele Saileath online do dokonania zakupów towarów marki Saileath w promocyjnej cenie tj. zastosowanie stałej obniżki, która w zależności od uzbieranych punktów wynosi 3%, 5%, 7% lub 10%.
 • "RODO" - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Uczestnikiem Programu lojalnościowego Przyjaciele Saileath online może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Osoba zainteresowana udziałem w Programie lojalnościowym Przyjaciele Saileath online powinna przed przystąpieniem do niego zapoznać się z treścią poniższego Regulaminu.
 3. Pod warunkami przystąpienia do Programu lojalnościowego Przyjaciele Saileath online określonymi w Regulaminie, przystąpienie do Programu lojalnościowego może nastąpić:
 • po zarejestrowaniu konta w sklepie internetowym Organizatora, jeśli do tej pory Klient korzystał z opcji dokonywania zakupów jako "gość",
 • po zalogowaniu się na swoje obecne konto Klienta i dokonaniu zakupów w sklepie internetowym Organizatora
 1. Klient decydując się na założenie konta w sklepie internetowym Organizatora zgadza się na przystąpienie do Programu lojalnościowego Przyjaciele Saileath online a tym samym zgadza się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.  
 2. Przystąpienie do Programu lojalnościowego Przyjaciele Saileath online jest darmowe i następuje automatycznie po dokonaniu zakupów w sklepie internetowym marki jako Klient zalogowany
 3. Punkty przypisywane są do konkretnego konta (adresu mailowego) - nie ma możliwości przepisania/przypisania punktów do innego konta/adresu mailowego.

Rabatem nie są objęte:

 1. bony upominkowe, próbki, usługa pakowania
 2. usługa dorocznej konserwacji
 3. usługa wymiany nici, 
 4. usługa wybijania inicjałów, 
 5. koszt dostawy.

Rabaty nabyte w Programie lojalnościowym Przyjaciele Saileath online łączą się z innymi promocjami i rabatami w sklepie Saileath.  

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY SLTH ONLINE

 1. W przypadku spełnienia warunków udziału w Programie lojalnościowym Przyjaciele Saileath online oraz zarejestrowaniu konta w sklepie www Organizatora, Program lojalnościowy automatycznie pokazuje się Klientowi w zakładce "MOJE KONTO".
 2. Rabat związany z uczestnictwem w Programie lojalnościowym Przyjaciele Saileath online łączy się z innymi promocjami dostępnymi u Organizatora, o ile Organizator nie postanowi inaczej. 

 

 • Każde 10 złotych wydanych w sklepie na zakup towarów = 1 punkt
 • Każda opinia dodana do towaru i zatwierdzona przez Organizatora = 10 punktów
 • Zapis do NEWSLETTERA = 15 punktów

 

 1. Zebranie odpowiedniej ilości punktów (opisane poniżej) odblokowuje STAŁY rabat w wysokości opisanej poniżej: 
 • Zebranie 45 (słownie: czterdzieści pięć) = stały rabat w wysokości 3%
 • Zebranie 100 (słownie: sto) = stały rabat w wysokości 5%
 • Zebranie 220 (słownie: dwieście dwadzieścia) = stały rabat w wysokości 7%
 • Zebranie 450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) = stały rabat w wysokości 10%
 1. Punkty naliczane są w ciągu maksymalnie 24 godzin po zrealizowaniu zamówienia/ zatwierdzeniu opinii dodanej przez Klienta. Punkty nie są odejmowane z konta klienta.
 2. Aktualna ilość punktów widoczna jest w Panelu Klienta u dołu strony: Program lojalnościowy.
 3. Uzyskanie punktów w Programie lojalnościowym możliwe jest tylko podczas zakupów dokonywanych w sklepie www Organizatora (niezależnie od wybranej formy dostawy), po dodaniu opinii o produkcie i zatwierdzeniu jej przez Organizatora.
 4. Punkty za towary zwrócone do Organizatora zostaną odjęte od aktualnego salda.

STAŁY RABAT KLIENTA 

 1. Po zebraniu 45 punktów Klient automatycznie otrzymuje rabat w wysokości 3%, który może wykorzystać przy każdych kolejnych zakupach. Po zrealizowaniu rabatu pula punktów NIE JEST odejmowana z konta klienta. Klient korzysta z rabatu 3% aż do uzbierania 100 punktów. W takiej sytuacji Klient automatycznie otrzymuje rabat w wysokości 5%. Sytuacja jest analogiczna przy kolejnych progach w Programie lojalnościowym Przyjaciele Saileath online.
 2. Rabat widoczny jest przed opłaceniem zamówienia w koszyku Klienta, pod listą wybranych towarów.

ZMIANY REGULAMINU

 1. Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu lojalnościowego Przyjaciele Saileath online ze skutkiem w przyszłości.
 2. O zmianach w Regulaminie Programu lojalnościowego Przyjaciele Saileath online jego Uczestnicy będą informowani na stronie Saileath - REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO PRZYJACIELE SAILEATH ONLINE
 3. Uczestnik ma prawo do złożenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie lojalnościowego Przyjaciele Saileath online w każdym czasie, poprzez usunięcie konta w sklepie www Saileath.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Reklamacje dotyczące Programu lojalnościowego Przyjaciele Saileath online mogą być zgłaszane drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia@saileath.com
 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres mailowy, na jaki zarejestrowane zostało konto Klienta, jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji Organizatorowi.

DANE OSOBOWE

Wszystkie dane przetwarzane przez Organizatora, jako Administratora danych osobowych, są zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z postanowieniami RODO. Dane osobowe będą przetwarzane przez Karolina Nowaczewska prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą SLTH Karolina Nowaczewska, ze stałym miejscem prowadzenia działalności gospodarczej przy ul. ks. bpa A. Naruszewicza 9/U1, 71-556 w Szczecinie w celu uczestnictwa w programie lojalnościowym na podstawie art. 6 ust 1 pkt b i f, a po wyrażeniu zgody w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Podanie przez Uczestnika danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne. Każda osoba posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed jej odwołaniem. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom Spółki, jak też podmiotom udzielającym wsparcia Spółce na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia oraz podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe przetwarzane w ww. celu będą przetwarzane do czasu przedawnienia możliwych roszczeń po odstąpieniu z Programu lojalnościowego Przyjaciele Saileath online, a w przypadku działań marketingowych do czasu cofnięcia zgody na ich dalsze przetwarzanie. Wszelkie informacje handlowe lub marketingowe przekazywane przez Organizatora Uczestnikom Programu lojalnościowego Przyjaciele Saileath online są całkowicie bezpłatne.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin poddany jest właściwości prawa polskiego.
 2. Zasady Programu lojalnościowego Przyjaciele Saileath online określone są wyłącznie w niniejszym Regulaminie oraz w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 3. Organizator Programu lojalnościowego Przyjaciele Saileath online nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego w sklepie Organizatora.
 4. Niniejszy Regulamin będzie dostępny na stronie internetowej Sklepu Internetowego, tj. www.saileath.com
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu: 22 stycznia 2023 i nie działa wstecz. 
 6. Wszystkie zamówienia składane drogą elektroniczną, korzystające z formy wysyłki oraz odbiorów osobistych w sklepach firmowy Saileath podlegają niniejszemu Regulaminowi. 
 7. W przypadku zmian w polskim prawie Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu Programu lojalnościowego Przyjaciele Saileath online ze skutkiem w przyszłości. 

 

Masz pytania? Zapraszam do kontaktu:

+48 507 278 261 | kontakt@saileath.com 

Dołącz do przyjaciół Saileath!

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.